نمودار ابر پوشاننده، سه سرباز و سه کلاغ، سقف و کف دوقلو و ستاره دنباله دار


نمودار ابر پوشاننده، سه سرباز و سه کلاغ، سقف و کف دوقلو و ستاره دنباله دار


نمودارهای کندل استیک از نمودارهای کاربردی برای تحلیل تکنیکال بازار هستند. نمودار ابر سبز پوشاننده و ابر قرمز پوشاننده، نمودار سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه، نمودار سقف دوقلو و کف دوقلو و نمودار ستاره دنباله دار از دیگر نمودارهای قیمت کندل استیک یا نمودارهای شمعی ژاپنی برای تحلیل تکنیکال بازار هستند. این نمودارها این امکان را در اختیار تحلیل گران می گذارند که با استفاده از آنها رفتارهای مشخص و پیش بینی پذیری را از قیمت انتظار داشته باشند.

نمودار ابر سبز پوشاننده و ابر قرمز پوشاننده

نمودار ابر سبز پوشاننده و ابر قرمز پوشاننده

الگوی ابر سبز پوشاننده یک الگوی بازگشتی صعودی است و در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و باعث صعودی شدن بازار می‌گردد در واقع این الگوها زمانی ظاهر می شوند که جهت روند تغییر کند. این الگو از دو کندل متوالی و مجاور بهم تشکیل شده که کندل اول نزولی با بدنه قرمز و کندل دوم صعودی وسبز است. اندازه کندل دوم به مراتب بزرگتر از کندل اول است به گونه ای که کل بدنه و شاخ و دم کندل اول در درون کندل دوم جای می‌گیرد. اگر قیمت از سقف الگو بالاتر رفت می‌توانید وارد بازار شوید.

 الگوی ابر قرمز پوشاننده یک الگوی بازگشتی نزولی است و در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و باعث نزولی شدن بازار می‌گردد. این الگو از دو کندل متوالی و مجاور بهم تشکیل شده که کندل اول صعودی با بدنه سبز و کندل دوم نزولی و قرمز است. بدنه‌ی شمع قرمز بدنه، دم و شاخ شمع سبز رنگ را دربرمی‌گیرد. اگر قیمت از کف الگو پایین‌تر رفت می‌بایست از بازار خارج شد. همچنین وجود گپ در این الگو حایز اهمیت است.

گپ چیست؟

زمانی که بین قیمت پایانی روز قبل با قیمت آغازین روز بعد اختلاف وجو داشته باشد، گپ ایجاد می‌شود. در فاصله گپ عموما معامله ای انجام نمی شود. با کسر کردن قیمت آغازین از قیمت پایانی میزان گپ را اندازه‌گیری می کنیم. با اینکه عموما در بازار مبادلات ارز به علت 24 ساعته بودن و پیوستگی قیمت ها گپ بسیار کمی مشاهده می شود اما به هرحال تشکیل می شود و اتفاقات مهمی هستند. این شکاف ها در نمودار هفتگی و ماهانه بلند مدت نیز تشکیل می‌شود ولی غالبا در نمودار روزانه اتفاق می افتد. اندازه گپ و محل قرارگیری گپ اطلاعات مفیدی را در اختیار معامله گر می گذارد. اندازه گپ به قدرت پشت این تغییر روند اشاره می کند و مکان گپ با استفاده از سایر ابزارها می تواند اطلاعاتی راجع به روانشناسی بازار به ما بدهد. زمانی که بازار نوسانی است احتمال تشکیل گپ در تایم فریم کوتاه مدت است. گپ در روند صعودی نشان از استحکام و در روند نزولی نشان از ضعف روند است.

الگوی سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه

الگوی سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه

الگوی سه سرباز سفید یک الگوی ادامه‌دهنده‌ی صعودی است که برای برگشت روند نزولی موجود در نمودار قیمت استفاده می‌شود. این الگو از سه کندل استیک متوالی دارای بدنه بلند و شاخ و دم کوچیک تشکیل می‌شود که در بدنه اصلی کندل قبلی باز شده و بالاتر از بیشنیه کندل قبلی بسته می‌شوند و از ترتیب پلکانی صعودی پیروی می‌کند. الگوی سه کلاغ سیاه یک الگوی ادامه‌دهنده‌ی نزولی است که برگشت روند صعودی فعلی را پیش بینی می‌کند. این الگو یک الگوی برگشت قابل اعتماد است که توسط اندیکاتورها مانند شاخص قدرت نسبی تایید می‌گردد. همچنین این الگو  نشان می‌دهد که گاوها موفق شدند تا قیمت را در بالاترین مقدار ببندند در واقع قیمت نزیک به بیشینه‌ی روز بسته می‌شود. و معامله گرانی که منتظر فرصت اتخاذ موضع گاوی هستند، الگوی سه سرباز سفید را به عنوان فرصتی برای ورود به بازار می‌بینند.

 اما نقطه‌ی مقابل الگوی سه سرباز سفید الگوی سه کلاغ سیاه است که متشکل از سه کندل استیک متوالی دارای بدنه بلند است که در بدنه اصلی کندل قبلی باز شده و پایین تر از کندل قبلی بسته شده است. سه کلاغ سیاه نشان‌دهنده‌ی زمانی است که خرس‌ها کنترل شرایط را از گاوها می‌گیرند. این دو الگو به عنوان نقطه خروج و نقطه ورود مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما یکی از مهمترین مواردی که باید مراقب آن بود، حجم حامی شکل‌گیری این الگوها است. هر الگوی مبتنی بر حجم کم مشکوک است چرا که تنها نماینده حرکت بازاری معاملاتی اندک است. بدین منظور معامله گران با استفاده از این کندل و سایر کندل‌ها در کنار سایر اندیکاتورها استفاده می‌کنند.

نمودار سقف دو قلو و نمودار کف دو قلو

نمودار سقف دو قلو و نمودار کف دو قلو

الگوی سقف دوقلو یک الگوی بازگشتی نزولی است و در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود و باعث نزولی شدن قیمت می‌شود. این الگو از دو کندل تشکیل شده است که هر دو به یک سقف برخورد می‌کنند و از آن بالاتر نمی‌روند. رنگ این دو کندل مخالف یکدیگر است یعنی کندل اول سبز و کندل دوم قرمز است. در الگوی سقف دوقلو باید نقطه انتهای شاخ کندل‌ها بایکدیگر کاملا همسطح بوده و در قیمت یکسانی قرار داشته باشند. در این الگو هرچقدر شاخ و دم کندل بلندتر باشد اعتبار الگو بیشتر است. این الگو زمانی ظاهر می‌شود که قیمت در انتهای یک روند نزولی با یک سطح حمایت مستحکم برخورد نماید، که در واقع دم کندل‌ها نشانگر همین سطح حمایت می‌باشد.

الگو کف دو قلو نیز مانند سقف دو قلو از دو کندل تشکیل شده که هر دو به یک کف برخورد می‌کنند و از آن پایین‌تر نمی‌‌روند و در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود و باعث صعودی شدن قیمت می‌شود. کندل اول قرمز و کندل دوم سبز است. در این الگو نیز هرچه شاخ و دم بلندتر باشد این الگو اعتبار بیشتری خواهد داشت همچنین دراین الگو نیز باید نقطه‌ی انتهای دم کندل‌ها بایکدیگر کاملا همسطح بوده و در قیمت یکسانی قرار داشته باشند.

نمودار ستاره دنباله دار، ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی

نمودار ستاره دنباله دار، ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی

الگوی ستاره دنباله‌دار یک الگوی بازگشتی نزولی است و در پایان یک روند صعودی تشکیل می‌شود. این الگو از سه شمع تشکیل شده است: یک شمع مارابوزو سبز، یک مرد به دار آویخته‌ی وارونه و شمع سوم که حتما یک شمع قرمز است که تا میانه‌ی شمع سبز نزول می‌کند. زمانی که شمع چهارم از نصف شمع سبز پایین‌تر بیاید، زمان فروش رسیده و باید از بازار خارج شوید.

الگوی ستاره‌ی صبحگاهی یک الگوی بازگشتی صعودی است و در انتهای که روند نزولی تشکیل می‌شود این الگو نیز از سه شمع تشکیل شده است که اولین شمع یک شمع قرمز کشیده و دومین شمع یک شمع کوچک مربعی سبز و سومین شمع یک شمع سبز کشیده است. نکته‌ای که در این الگووجود دارد این است شمع مربعی سبز باید به یک فاصله از دو شمع دیگر تشکیل شود که به این فاصله گپ می‌گوییم.

الگوی ستاره‌ی شامگاهی دقیقا برعکس الگوی ستاره‌ی صبحگاهی است. این الگو یک الگوی بازگشتی نزولی است که در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود. این الگو نیز مانند دو الگوی قبل از سه شمع تشکیل شده است که اولین شمع یک شمع سبز کشیده، دومین شمع یک شمع کوچک مربعی قرمز و سومین شمع یک شمع قرمز کشیده است. مانند الگوی ستاره‌ی صبحگاهی وجود گپ ضروری است.  

 

برای خرید و فروش ارز دیجیتال به صرافی Bitex24 مراجعه کنید.